251-1112

סדרת בולי דאר אוויר של ישראל (32-37) 6 ערכים עם שובלים, 25.6.50

Series of Israel airmail stamps (32-37), 6 values with tabs, 25.6.50,

Start Price: $75