251-1113

אלבום עם 70 מעטפות תחבורה פתיחת קוי ים ואוויר, ועוד, שנות ה50-80

Album with 70 Transport envelopes, inauguration of the shipping and air lines and others, 1950's-80's

Start Price: $25 Sold for: $35