251-1114

שני בלוקים בולי "חגי יהודה חגיך" (38,39) 5,15 פרוטה, ראש השנה תשי"א 31.8.50,

Two blocks of "Chagei Yehuda Chagecha" stamps (38,39), 5, 15 pruta, Rosh Hashana 5711, 31.8.50,

Start Price: $80