251-1116

אלבום עם בולי דואר ישראל, שנת 1950

Album of Israel postal stamps, 1950

Start Price: $80