251-1122

כל סדרת בולי דאר עברי (1-9) חתומים, ללא שובל: 3,5,10,15,20,50, וכן 250,500,500,1000 מיל, 16.5.1948 , ע"ג מעטפת יום הופעת הבול, ,16.5.48

The complete "Doar Ivri" stamp series (1-9), postmarked, no tab: 3, 5, 10, 15, 20, 50 and 250, 500, 1000 mil, 16.5.48 on FDC 16.5.48

Start Price: $200 Sold for: $200