251-1161

גביע כסף עם מראה קבר רחל וכיתוב "ירושלים", 42 גרם

Silver cup with an image of Rachel's tomb and inscribed "Jerusalem"

Start Price: $30 Sold for: $55