251-1163

אגרטל קטן מצופה כסף, תוצ' פרידלנדר- תוצרת הארץ, תקופת המנדט

Small silver plated vase, by Friedlaender, made in Israel, British Mandate period

Start Price: $30