251-1165

זוג פמוטים מצופים כסף תוצ מכסף, א"י, תקופת המנדט

Pair of silver plated candlesticks, Michsaf, Eretz Israel, British mandate time

Start Price: $30 Sold for: $65