251-1167

מתקן, קערת סדר עם עבודת ריקוע ארץ ישראלית, שנות ה20-30 ללא צלוחיות וכיסוי

Eretz-Israeli Seder device without the saucers and cover, the 1920's-30

Start Price: $100 Sold for: $200