251-1171

קלשון חציר עשוי עץ, ארץ ישראל, תחילת המאה ה20

Wooden pitchfork for hay, Eretz Israel, early 20th C.

Start Price: $50 Sold for: $60