251-1174

כפית כסף פיליגרן, בצלאל עם כיתוב נוסף "תימן"

Silver filigree teaspoon, Bezalel, with an additional inscription "Teiman"

Start Price: $75