251-1175

שטר "סלע הישוב העברי" הועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל, עיצוב מ. גור אריה, בצלאל

"Sela HaYeshuv HaIvri" bill, publ. by HaVaad HaLeumi L'Yehudei Eretz Israel, design M. Gur Arieh, Bezalel

Start Price: $40 Sold for: $80