251-1301

קופת יום הסרט (גדולה), , תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel, 17.4X7.5

KKL JNF box "Yom HaSeret" (large), Made in Eretz Israel, with a map of Israel without Aqaba-Elat

Start Price: $300 Sold for: $850