251-1317

חמש הגדות פסח מאוירות ע"י אמנים: א. שטיינהרדט, הוצ' דביר 1979 ב. ת"א תרס"ט-תשל"ט, מאויירת ע"י חיים רוזנטל, הוצ' כתר 1979 ג. עיטורים מאת צבי לבני, הוצ' יבנה, ת"א 1986 ד. שלום מצפת, ה. א.מ. ליליין, הוצ' עם עובד, 1974

Five Passover Hagadot illustrated by artists: a. Steinhardt, publ. Davar 1979, b. Tel Aviv 5669-5739, illustrated by Chaim Rosenthal, publ. Keter 1979, c. decorations by Zvi Livni, publ. Yavne, Tel Aviv 1986, d. Shalom M'Tzfat h. E.M. Lilien, publ. Am Oved 1974

Start Price: $50 Sold for: $60