251-1375

שמן על בד, נוף עם כפר ערבי חתום
לבקובסקי דוד

Oil on canvas, landscape with Arab village, signedLevkovsky David

Start Price: $200 Sold for: $400