251-1411

קערת כסף לאתרוג לקהל בבית הכנסת 240 גרם

Silver bowl for Etrog, for the synagogue public, 240 gm

Start Price: $280 Sold for: $325