251-1450

כתר לספר תורה, כסף, דוגמא אשכנזית (כתר על ההיכל), גובה 21.5 ס"מ, 453 גרם

Silver Torah crown, Ashkenazi design (crow on the Temple), height 21.5 cm

Start Price: $500 Sold for: $500