251-1463

הגדה של פסח, מסרוחא בלערבייא בחרוף גלאד ובתצאוור, בית מסחר לספרים יוסף לוגאסי, רח' בית הכנסת 138 כאזאבלנקה (כתמים)

Passover Hagadah, Beit Mischar L'Sfarim, Joseph Lugassi, Synagogue street 138, Casablanca (stains)

Start Price: $25 Sold for: $35