251-1465

הגדה של פסח, הוצ' קפה מקסוול ניו יורק, 1949, עם פרסומת בפנים הכריכה האחורית

Passover Hagadah publ. by Maxwell Coffee, N.Y. 1949, with an advertisement on inside back cover

Start Price: $25