251-1470

שתי הגדות, פקסימיליות של הגדות עתיקות הוצ סטימצקי: א. של כתב יד ספרדי מהמאה ה14, מספריית ג'ון ריילנדס, מנצ'סטר, 1988 ב. של כתב יד מהמאה ה15 שנמצא בספריה הבריטית, 1985

Two Hagadot facsimiles of antique Hagadot, publ. by Steimatzky: a. of a Sephardic manuscript from the 14th C., from the John Rylands Library, Manchester 1988, b. from a 15th century manuscript found in the British Library, 1985

Start Price: $50 Sold for: $50