251-1502

אסימון תרומה ע"ס דולר לזכות בית אבות בניו יורק The great drive for the home of the aged, home of the sons and daughters of Israel

Donation token IAO one dollar, The great drive for the home of the aged, home for the sons and daughters of Israel, N.Y.

Start Price: $30 Sold for: $50