251-2015

עבודת שבלונת זכוכית: כיתוב: הבטחת רות המואביה לנעמי בתרגום לגרמנית, מתוארך 16.5.1905, 46X53

Stenciled glass work, inscription: The promise of Ruth the Moabitess to Naomi translated into German, dated 16.5.1905, 46x53

Start Price: $50 Sold for: $50