251-2038

שמן על בד, נוף הונגרי עם טחנות רוח, חתום Gruenwald
Gruenwald Bela Ivanyi

Oil on canvas, Hungarian landscape with windmill, signed GruenwaldGruenwald Bela Ivanyi

Start Price: $900