251-2122

מצלמת פילם Minolta-Al עם מד אור, תוצ יפן

Minolta AL camera, with light meter, made in Japan

Start Price: $30 Sold for: $45