251-2123

מצלמת פילם Minox גרמניה מצלמת "מרגלים"

Minox "Spy" camera, Germany

Start Price: $75