251-2124

מצלמת פילם Kodak-Relinette II B עדשת Schneider- Kreuznach

Kodak Retinette Ib camera, Schneider Kreuznach lens

Start Price: $35 Sold for: $35