251-2127

מצלמת לוחות רוסית Autokov דגם GOMZ, עם חמש קופסות ללוחות

Russian plate camera, Autokov, GOMZ, with five cases for plates

Start Price: $120 Sold for: $120