251-2278

פיגורת פורצלן תוצ Lladro ספרד אישה בטוגה, חתום, גובה 26 ס"מ

Lladro porcelain figure of a woman in a toga, Spain, hallmarked, 26 gm

Start Price: $80 Sold for: $130