251-2312

כף לאיסוף פירורים משולחן אוכל, פיוטר, המאה ה19

Pewter table dustpan, 19th C.

Start Price: $25 Sold for: $30