251-2313

פיגורת ברונזה על בסיס שיש ילדה עם פטיש ואיזמל, גובה 18 ס"מ

Bronze figure on a marble base, child with a hammer and chisel, height 18 cm

Start Price: $120