251-2467

תכשיט כסף תימני עם ארבע קופסאות לקמיעות

Piece of Yemeni silver jewelry with for amulet boxes

Start Price: $140