252-1001

לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918

Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

Start Price: $25 Sold for: $25