252-1007

אוסף קטן של בולי כל העולם חתומים ולא חתומים, cut-outs וכו'

Small collection of stamps from around the world, postmarked and not postmarked, and cuts etc.

Start Price: $50 Sold for: $50