252-1009

קלסר עם בולים "כל העולם-מאה 20" סידור חובבני

Folder with stamps from around the world-20th C., organized in an amateur fashion

Start Price: $80