252-1011

מטבע כסף מוזהב, לכבוד האולימפיאדה במקסיקו, 1968

Gilded silver coin, memento for the Olympic games in Mexico, 1968

Start Price: $25