252-1012

חמש מטבעות כסף אינפלציוני, גרמניה 500 Mark Provinz Westfalen 1922, 1000 Mark 1923, 5.000.000 Mark 1923, 50.000.000 Mark aluminum, 50.000.000 Mark 1923

Five inflationary coins, Germany, 500 Mark Provinz Westfalen 1922, 1000 Mark 1923, 5.000.000 Mark 1923, 50.000.000 Mark aluminum, 50.000.000 Mark 1923

Start Price: $120