252-1013

תשעה סטים מטבעות פרופ אוסטריה, 1981, 1982, 1983 (2), 1984, 1985, 1987, 1989 (2)
Oesterr. Hauptmuenzamt Wien

Nine sets of proof coins: Austria 1981, 1982, 1983 (2), 1984, 1985, 1987, 1989 (2)Oesterr. Hauptmuenzamt Wien

Start Price: $30