252-1014

ארבע מטבעות כסף ע"ס 5 ריאל כ"א אירן, 1310-1313 1892-1895

Four silver coins IAO 5 rial each, Iran 1310-1313
(1892-1895)

Start Price: $150