252-1015

שבעה לוטים, מטבעות ארה"ב הטבעות מיוחדות (proof) וכו': דולר כסף John Adams Birth year set, 1938, דולר כסף Thomas Jefferson, כנ"ל George Washington Legacy Colletion, ושלושה נוספים

Seven lots of US coins, special mints (proof) etc.: Silver Dollar 1938, John Adams Birth year set, Thomas Jefferson Silver Dollar, George Washington Legacy Collection Silver Dollar, and three more

Start Price: $50 Sold for: $70