252-1017

שלוש מטבעות כסף Maria Theresia Thaler אוסטריה, 1780, Fine, XF Restrike

Three silver Maria Theresa Thaler coins, Austria, Fine, XF Restrike

Start Price: $60