252-1027

שש סיכות, פולין, שנות ה40 אחרי מלחמת העולם השניה, עד 1960

Six pins, Poland, 1940's post WWII, until 1960

Start Price: $50