252-1030

שלושה אותות צבא הוד מלכותה, bar וסיכת כומתה War Medal, Italy Star, 1939-1945 Star

Three decorations of Her Majesty's army, bar and beret pin, War Medal, Italy Star, 1939-1945 Star

Start Price: $50