252-1032

שני אותות צבא הוד מלכותה, bar וסיכת כומתה War Medal, Italy Star,

Two decorations of Her Majesty's army, bar and beret pin, War Medal, Italy Star

Start Price: $60 Sold for: $60