252-1034

מדלית ארד: הכנסת הגדולה השישית של הסתדרות אגודת ישראל העולמית, טבת תש"מ 1980, עיצוב: ג. שמיר

Bronze medal, Haknesset Hagdola Hashishit Shel Histadrut Agudat Israel Haolamit, Tevet 5740, 1980, design by G. Shamir

Start Price: $25 Sold for: $25