252-1037

שתי מדליות ארד: א. בית המדרש הגדול אהבת ישראל, קרית ויזניץ ב"ב תשמ"ג

Two bronze medals: a. Beit Hamidrash Hagadol Ahavat Israel, Kiryat Vizhnitz Bnei Brak 5743

Start Price: $30 Sold for: $50