252-1044

10 כרטיסי נסיעה באוטובוס א"י, שנות ה40: המעביר, אחוד-רגב, המקשר, דן, אשד וכן שני כרטיסים ללחם של אג' צרכנות שיתופית של חברי המעביר בע"מ

10 bus tickets, Eretz Israel, 1940's: Hamaavir, Ikhud-Regev, Hamekasher, Dan, Eshed

Start Price: $25 Sold for: $40