252-1046

4 פנקסי חסכון - פקדונות סטנדרט, בנק לארץ ישראל ת"א , הלואה וחסכון ירושלים 1939-1945, בנק אשראי ת"א, בנק יהודי בע"מ

4 standard savings-trusts booklets, Bank L'Eretz Israel Tel Aviv, loan and savings Jerusalem 1939-1945, Bank Ashrai Tel Aviv, Bank Yehudi ltd.

Start Price: $25 Sold for: $50