252-1047

שטר חתום בעניין ערבות על חוב של נחת ז'בוטינסקי, מושב עובדים של בית"ר, עם חתימות רבות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית, 1.4.1953

Signed bill regarding a debt guarantee of Nachlat Jabotinsky, Moshav Ovdim of Betar, with many signatures by members of the revisionist movement, 1.4.1953

Start Price: $40