252-1048

לוט תוי חלוקה תקופת קום המדינה סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50,: כרטיס נפט, ועדי שכונת מאה שערים י-ם, כרטיס לחלוקת מים, ירושלים, פנקס תלושים מדינת ישראל, פנקס מזון משרד המסחר ותעשיה,

Collection of distribution tickets, end of the 1940's beginning of the 1950's

Start Price: $30 Sold for: $30