252-1049

לוט 8 שטרות סילוק חוב לחברת פיק"א, נרשמו בשנות ה30, וסולקו בשנות ה50-70

Lot of 8 clearing of debt bills to the PICA company, registered in the 1930's and cleared in the 1950's-70's

Start Price: $40